Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Po roku budowy Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła imponujące rezultaty

W III kwartale 2011 roku Azoty Tarnów sprzedały emisję akcji na zrefinansowanie transakcji nabycia spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i zakup kolejnego pakietu akcji ZAK S.A. We wrześniu 2011 roku skonsolidowały wyniki wszystkich spółek Grupy Kapitałowej.

15.11.2011
Jerzy Marciniak na czele RN ZCh „Police" SA
Rada Nadzorcza Zakładów Chemicznych „Police” SA 8 listopada br. powołała Pana Jerzego Marciniaka na funkcję Przewodniczącego Rady.
09.11.2011
Odwołanie i powołanie Zarządu Spółki Azotów Tarnów
Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 20 października 2011r. w związku z rozszerzeniem Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów i z koniecznością skonstruowania nowego ładu korporacyjnego Spółki, w tym w szczególności określeniem nowej struktury organizacyjnej i nowych obszarów nadzoru, odwołała Członków Zarządu VIII kadencji w składzie:
21.10.2011
Polskie Konsorcjum Chemiczne wzrost wartości
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. 20.10.2011r. zwołane i odbyte w dniu 20.10.2011r. zadecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 85.530.550 PLN.
20.10.2011
Azoty Tarnów kupiły od Skarbu Państwa 40,86 % akcji ZAK SA za 200 mln zł
Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA podpisały dziś umowę sprzedaży 40,86% akcji ZAK SA za kwotę 200 089 704,70 zł, tj. 8,59 zł za akcję.
13.10.2011
Ustalenie warunków cenowych transakcji sprzedaży akcji ZAK SA
Zarząd Azotów Tarnów w dniu 28 września br. przeprowadził negocjacje z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie ustalenia ceny sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji ZAK SA.
04.10.2011
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka