Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ustalenie warunków cenowych transakcji sprzedaży akcji ZAK SA
04.10.2011
Ustalenie warunków cenowych transakcji sprzedaży akcji ZAK SA
Zarząd Azotów Tarnów w dniu 28 września br. przeprowadził negocjacje z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie ustalenia ceny sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji ZAK SA.

W trakcie negocjacji strony ustaliły, że łączna cena za pakiet 23 293 330 akcji ZAK SA, stanowiących 40,86% kapitału zakładowego, wyniesie 200 089 704,70 zł, tj. 8,59 zł za akcję.

Zawarcie umowy sprzedaży ww. akcji ZAK SA wymagać będzie akceptacji warunków transakcji przez Ministra Skarbu Państwa, zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz uzyskania przez Ministra Skarbu Państwa zgody Rady Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji.

Planowany zakup akcji ZAK SA, będących w posiadaniu Skarbu Państwa, stanowił jeden z celów emisyjnych Azotów Tarnów, opisanych w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca br.

Objęcie większościowego pakietu 52,62% akcji ZAK SA przez Azoty Tarnów nastąpiło niemal równo rok temu. Wtedy to Azoty Tarnów nabyły 30 milionów akcji, a za każdą zapłaciły 5 zł. 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka