Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Azoty Tarnów kupiły od Skarbu Państwa 40,86 % akcji ZAK SA za 200 mln zł
13.10.2011
Azoty Tarnów kupiły od Skarbu Państwa 40,86 % akcji ZAK SA za 200 mln zł
Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA podpisały dziś umowę sprzedaży 40,86% akcji ZAK SA za kwotę 200 089 704,70 zł, tj. 8,59 zł za akcję.

Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz podpisał 13 października 2011 r. umowę sprzedaży 23 293 330 akcji ZAK SA, stanowiących 40,86% kapitału zakładowego spółki. Nabywcą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA. Łączna kwota transakcji wyniosła 200 089 704,70 zł, tj. 8,59 zł za akcję.

 Sprzedaż pakietu akcji ZAK SA na rzecz większościowego akcjonariusza – Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościach SA (Azotów Tarnów) pozwoli na pełną konsolidację obu spółek oraz na wykorzystanie spodziewanego efektu synergii. Akcjonariusz większościowy przed realizacją transakcji posiadał 52,62% akcji w kapitale zakładowym spółki. Po nabyciu powyższych akcji Azoty Tarnów są uprawnione do wykonywania 93,48% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co umożliwia im sprawowanie pełnej kontroli korporacyjnej.  Zakup pakietu akcji ZAK SA związany jest z planami Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, które zakładają osiągnięcie pozycji jednego z czołowych producentów nawozów mineralnych w Unii Europejskiej, liczącego się w Europie producenta tworzyw konstrukcyjnych, a także producenta alkoholi Oxo i plastyfikatorów. To kolejna, po niedawnej sprzedaży większościowego pakietu Zakładów Chemicznych Police, transakcja wzmacniająca potencjał Azotów Tarnów. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest obecnie największą grupą chemiczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka