Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Odwołanie i powołanie Zarządu Spółki Azotów Tarnów
21.10.2011
Odwołanie i powołanie Zarządu Spółki Azotów Tarnów
Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 20 października 2011r. w związku z rozszerzeniem Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów i z koniecznością skonstruowania nowego ładu korporacyjnego Spółki, w tym w szczególności określeniem nowej struktury organizacyjnej i nowych obszarów nadzoru, odwołała Członków Zarządu VIII kadencji w składzie:

    Pan Jerzy Marciniak – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny,

    Pan Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu,    Pan Witold Szczypiński – Członek Zarządu,    Pan Franciszek Bernat – Członek Zarządu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Kolejną  uchwałą z dnia 20 października 2011r. Rada Nadzorcza określiła liczbę Członków Zarządu nowej IX  kadencji na 5 osób.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Azotów Tarnów uchwałą z dnia 20 października 2011r. powołała Pana Jerzego Marciniaka na stanowisko Prezesa Zarządu IX kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA.

Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta uchwałami z dnia 20 października 2011 r. na wniosek Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Pana Jerzego Marciniaka, powołała pozostałych Członków Zarządu w składzie:

Pan Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu IX kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, odpowiedzialny za finanse i handel w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów,Pan Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu IX kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, odpowiedzialny za strategię i rozwój Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów,

Pan Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu IX kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, odpowiedzialny za produkcję i bezpieczeństwo w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów,Pan Jerzy Marciniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA od dnia 11 marca 2008 roku do chwili obecnej.

Pan Andrzej Skolmowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA od dnia 26 marca 2009 roku do chwili obecnej.

Pan Krzysztof Jałosiński pełni funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA od dnia 1 lutego 2011 roku do chwili obecnej.

Pan Witold Szczypiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA od dnia 11 marca 2008 roku do 14 czerwca 2011, a następnie od 14 czerwca 2011 roku do chwili obecnej – funkcję Członka Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka