Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Po roku budowy Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła imponujące rezultaty
15.11.2011
Po roku budowy Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła imponujące rezultaty

W III kwartale 2011 roku Azoty Tarnów sprzedały emisję akcji na zrefinansowanie transakcji nabycia spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i zakup kolejnego pakietu akcji ZAK S.A. We wrześniu 2011 roku skonsolidowały wyniki wszystkich spółek Grupy Kapitałowej.

Wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za III kwartał 2011r. wyniosła 1 314 191 tys. zł i była ponad trzykrotnie wyższa od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010, które wynosiły 411 394 tys. zł. Wynik na sprzedaży oraz wynik operacyjny III kwartału br. są równie imponujące w porównaniu do analogicznego okresu 2010r., odpowiednio: zysk brutto na sprzedaży w III kwartale 2011r. wyniósł 288 476 tys. zł a w tym samym okresie 2010r. 65 006 tys. zł. Natomiast wynik z działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 152 001 tys. zł oraz 16 329 tys. zł w okresie porównywalnym.

Niewątpliwie było to związane z korzystną sytuacją na rynkach nawozowym oraz chemicznym, na których operuje Grupa. Niesłabnący popyt w każdym segmencie prowadzonej działalności przełożył się na poziom realizowanych wyższych cen sprzedawanych produktów. Ponadto wpływ na kształtowanie się tak dobrych wyników sprzedaży miał również kurs walutowy, którego wzrost rok do roku, zarówno w przypadku EUR/PLN jak i USD/PLN, wyniósł ponad 10 proc. 

Skonsolidowany zysk netto za III kwartał 2011r. wyniósł 115 565 tys. zł z czego 99 983 tys. zł  stanowił zysk netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej. Zasadniczy wpływ na osiągnięty wynik finansowy netto miał pozytywny wynik na działalności operacyjnej (EBIT).

Powiększona o spółki zależne ZAK S.A. i Z.Ch. „Police” S.A. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zwiększyła ilość sprzedaży w segmentach nawozów, tworzyw, alkoholi oxo i bieli tytanowej. Osiągnęła większe wykorzystanie możliwości produkcyjnych. 

W omawianym okresie koszty ogółem wyniosły 1 202 092 tys. zł i były wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 801 744 tys. zł tj. o 200,26 proc. przy sprzedaży wyższej o 219,45 proc.

„Wyniki Grupy są imponujące. Wpływ na to miały niewątpliwe konsolidacja z ZAK S.A. i Z.Ch.  „Police” S.A., która znacząco powiększyła wartość sprzedaży oraz wyniki operacyjne. W wynikach III kwartału 2011r. zauważalne są już niektóre efekty synergii.” – stwierdził Jerzy Marciniak Prezes Grupy Azoty Tarnów. „Jesteśmy już liczącą się grupą w Europie” – dodał.

Na dzień 30 września 2011 roku aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów stanowiły wartość 5 114 000 tys. zł. Wartość aktywów Spółki znacznie zwiększyła się w stosunku do końca poprzedniego roku (o 1 800 593 tys. zł) głównie w związku z nabyciem majątku zakupionej spółki Z.Ch. „Police” S.A.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka