Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Jerzy Marciniak na czele RN ZCh „Police" SA
09.11.2011
Jerzy Marciniak na czele RN ZCh „Police" SA
Rada Nadzorcza Zakładów Chemicznych „Police” SA 8 listopada br. powołała Pana Jerzego Marciniaka na funkcję Przewodniczącego Rady.

Objęcie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Pana Jerzego Marciniaka związane jest z wejściem Zakładów Chemicznych „Police” SA w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

 20 października 2011r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZCh „Police” SA Akcjonariusze zdecydowali wówczas o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej o Pana Jerzego Marciniaka oraz Pana Jerzego Górę. Zmiany w składzie podyktowane były obowiązkiem statutowym wynikającym ze złożenia dymisji przez Pana Marka Mroczkowskiego i przez Pana Szymona Rutę dotychczasowych członków rady nadzorczej ZCh „Police” SA. 

Obecna V kadencja Rady Nadzorczej, której przewodniczącym został Pan Jerzy Marciniak, rozpoczęła się w dniu 21.06.2010 r. Zakończenie nastąpi z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 r. 

Zakłady Chemiczne „Police” SA są jedną z największych firm chemicznych w Polsce zaliczanych do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. W 1995 roku „Police” SA zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Dzięki ok. 50 proc. sprzedaży produkcji na rynkach zewnętrznych, Zakłady Chemiczne „Police” SA znajdują się w gronie największych polskich eksporterów. ZCh „Police” SA wyróżnia m.in. unikatowa w Polsce instalacja do produkcji bieli tytanowej, skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego, a także wysoka pozycja w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych. W lipcu 2005 roku Zakłady Chemiczne „Police” SA zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 19 sierpnia 2011 roku w wyniku nabycia przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 49.500.000 akcji zwykłych na okaziciela ZCh „Police” SA, odpowiadających łącznie 66 proc. kapitału zakładowego. Zakłady Chemiczne „Police” SA weszły do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka