Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Rekordowe przychody Grupy Azoty po trzech kwartałach 2019 roku

Grupa Azoty osiągnęła w III kw. 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2 564 mln zł, czyli o 239 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2019 roku są rekordowe w historii Grupy.

13.11.2019
Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK
30 października 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty ZAK S.A., podczas którego została podjęta uchwała powierzająca Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
30.10.2019
Grupa Azoty S.A. w nowym indeksie giełd regionu Trójmorza – CEEplus
4 września 2019 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój przedstawiciele giełd z Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), Chorwacji, Rumunii i Słowenii podpisali list intencyjny dotyczący rozpoczęcia publikacji nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza - CEEplus.
06.09.2019
Analitycy DM mBank: „TRZYMAJ” dla akcji Grupy Azoty S.A.
5 września 2019 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 39,77 zł.
05.09.2019
Grupa Azoty w nowym indeksie WIG-ESG GPW
3 września 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG. Obejmuje on spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie będą, tak jak w przypadku innych indeksów, zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
05.09.2019
Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu w zakresie emisji akcji wspierającej realizację Projektu Polimery Police
Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 3 września 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w kwocie ok. 1 mld zł.
03.09.2019
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka