Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK
30.10.2019
Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK
30 października 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty ZAK S.A., podczas którego została podjęta uchwała powierzająca Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Anna Zarzycka-Rzepecka, Monika Saracyn, dr Bogdan Tomaszek, Zbigniew Dziemidowicz oraz Paweł Polański, wybrany z ramienia pracowników Grupy Azoty ZAK S.A.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka