Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wypłata I raty dywidendy z zysku 2008
24.08.2009
Wypłata I raty dywidendy z zysku 2008
31 sierpnia br. akcjonariuszom Azotów Tarnów (ATT) wypłacona zostanie I rata dywidendy z zysku za rok 2008. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy są akcjonariusze, którzy posiadali akcje spółki w dniu 26 czerwca 2009.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysku netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. z zysku netto w kwocie 61.934.862,48 PLN, na dywidendę dla akcjonariuszy AZOTÓW Tarnów przeznaczona została kwota 39.898.749,42 PLN, tj. w wysokości 1,02 PLN na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 39.116.421 szt., a dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 czerwca 2009 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: 31 sierpnia 2009 roku w wysokości 13.299.583,14 PLN,  tj. 0,34 PLN na jedną akcję, i 6 listopada 2009 roku w wysokości 26.599.166,28 PLN, tj. 0,68 PLN na jedną akcję.

Akcjonariuszom, którzy posiadają akcje zdeponowane na rachunku inwestycyjnym w dowolnym biurze maklerskim kolejne raty dywidendy zostaną  przekazane  na  rachunek inwestycyjny  akcjonariuszy  w dniu wypłaty. Akcjonariusze, którzy nie zdeponowali akcji na rachunku inwestycyjnym, powinni w celu wypłaty dywidendy udać się w do Biura Maklerskiego BZWBK z dowodem tożsamości w dniu lub po dniu wypłaty kolejnych rat dywidendy. Akcjonariusze mogą udzielić pełnomocnictwa do wypłaty dywidendy (podpis mocodawcy  powinien być potwierdzony przez pracownika BZWBK S.A. lub notarialnie), a wzory pełnomocnictwa można otrzymać w placówkach BZWBK lub w siedzibie Azotów Tarnów. Akcjonariuszom zostanie wypłacona kwota netto dywidendy pomniejszona o 19% ryczałtowy podatek – płatnikiem podatku są Biura Maklerskie.

Jak informuje Bank BZWBK, w dniu 31 sierpnia 2009 roku, tj. pierwszego dnia wypłaty I raty dywidendy, obsługa  akcjonariuszy Azotów Tarnów chcących  wypłacić I ratę dywidendy odbywać się będzie od godziny 14.30. W pozostałe dni wypłata dywidendy będzie odbywać się w godzinach 9.00 - 17.00.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka