Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyniki finansowe Grupy za III kwartał 2008 r.
14.11.2008
Wyniki finansowe Grupy za III kwartał 2008 r.

Jak wynika z opublikowanych wyników, już 30 września br. Azoty Tarnów osiągnęły ponad 92% zysku netto prognozowanego przez Grupę Kapitałową na rok 2008, przy jednoczesnej realizacji blisko 80% prognozowanych przychodów netto ze sprzedaży do końca tego roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów do końca III kwartału 2008 wyniosły 1.058.922.000 zł,  a zysk netto  68.591.000 zł – wynika z opublikowanego skonsolidowanego okresowego sprawozdania finansowego spółki. Są to wyniki lepsze od osiągniętych przez tarnowską firmę w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody grupy są wyższe o  ponad 88 mln zł (970.027.000 zł  w I-III kw. 2007 r.) , a zysk netto o ponad 19 mln zł (49.374.000 zł w I-III kw. 2007 r.). Tylko w III kwartale br.  wartość sprzedaży  Azotów Tarnów wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 o 18,30%. Zysk brutto grupy ze sprzedaży w III kw. 2008 wyniósł 72.287 mln zł (55.999.000 zł – III kw. 2007 r.), a zysk na działalności operacyjnej 25.016.000 zł (17.497.000 zł – III kw. 2007 r.).

Wyższa wartość sprzedaży w III kwartale w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 była rezultatem uzyskania wyższych cen realizacji, średnio o 18,54%, i podejmowania przez nas racjonalnych działań w obszarze handlu i marketingu. Wolniejszy wzrost kosztów, o 15,7% w porównaniu do III kw. 2007, skutkował dodatnią dynamiką wyników z działalności – wyjaśnia rzecznik prasowy Azotów Tarnów Jerzy Jurczyński. 

Informacja oraz dane na podstawie Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008, opublikowanego przez Spółkę w dniu 14-11-2008

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka