Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Umowa Azotów Tarnów i Unylon AG
19.11.2009
Umowa Azotów Tarnów i Unylon AG
18 listopada br. została podpisana umowa warunkowa nabycia udziałów pomiędzy Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie a Unylon AG z siedzibą w Hamburgu o nabyciu 100% udziałów Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben / Niemcy.

W myśl umowy Unylon AG zamierza sprzedać i przenieść swe udziały w Unylon Polymers na Azoty Tarnów. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających – uzyskaniu przez Azoty Tarnów zgody korporacyjnej Walnego Zgromadzenia na dokonanie nabycia oraz uprawomocnieniu się  planu naprawczego Unylon Polymers GmbH. Celem nabycia spółki Unylon Polymers GmbH przez Azoty Tarnów  jest realizacja jednego z celów zawartych w Prospekcie emisyjnym tarnowskiej spółki w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych PA6.

Unylon Polymers jest jednym z wiodących niezintegrowanych producentów Poliamidu 6 (PA6) w Europie. Wejście Unylon Polymers AG  do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów umożliwi niemieckiej spółce zintegrowanie z producentem kaprolaktamu (CPL). Kaprolaktam (CPL) jest surowcem do produkcji PA6 przez polimeryzację. Spółka Unylon Polymers GmbH posiada 5 linii polimeryzacyjnych o zdolności produkcyjnej do 47 tys. ton PA6/rok.

Azoty Tarnów [WSE: ATT] są zintegrowanym producentem kaprolaktamu CPL ze zdolnością produkcyjną: 95 tys. ton/rok i polimerów, w tym poliamidu6.  Zdolność produkcyjna Azotów Tarnów dla PA6 wynosi aktualnie ok. 45 tys. t/rok. Od roku 2008 spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka