Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Prezesi Grupy Azoty z nagrodami „Ludzie Dekady”
11.12.2014
Prezesi Grupy Azoty z nagrodami „Ludzie Dekady”

Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty oraz Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. zostali wyróżnieni tytułem „Ludzie Dekady”.

Nagrody plebiscytu Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości wręczono 10 grudnia br. podczas X. Konferencji „Nafta/Chemia 2014” w Warszawie. 

- Dziękuję wszystkim, którzy budowali polską chemię, tym którzy borykali się z kryzysami i tym, którzy wprowadzili ją na giełdę - powiedział odbierając nagrodę Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

- Dziś mówimy o Policach, jako o potentacie, który wpływa na rozwój całej Grupy - powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., również wyróżniony tytułem „Ludzie Dekady”. 

Podczas jubileuszowej X. edycji Konferencji „Nafta/Chemia 2014” poruszane były kluczowe tematy dla rozwoju polskiej branży chemicznej i naftowej. - Rosnąca pozycja polskich firm sektora chemicznego i naftowego jest wysoko notowana na rynku europejskim. Procesy konsolidacji pomogły podnieść kulturę korporacyjną oraz pozwoliły przekroczyć granice kraju. Jesteśmy ekspansywni, budujemy siłę inwestycyjną i akwizycyjną. Przykładem jest skonsolidowana Grupa Azoty - powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa otwierając X Konferencję „Nafta/Chemia 2014”.

Konsolidacja polskiej chemii wielokrotnie przywoływana była przez uczestników konferencji, jako milowy krok dla rozwoju polskiego przemysłu. Paweł Jarczewski, Prezes Grupy Azoty, podczas panelu pt. „Branża chemiczna w Polsce. Próba podsumowania. Wizja rozwoju” w swoim wystąpieniu podkreślał, że ”polska branża nawozowa stoi dziś przed ważnym wyzwaniem, jakim jest zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju i w Europie”. 

W debacie pt. „Produkty, koszty, marże. Na co stawia chemia?” udział wzięli trzej przedstawiciele Grupy Azoty - Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A., Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 

- Dla Grupy Azoty nawozy stanowią około 60 proc. przychodów. Polscy producenci muszą pracować nad ograniczeniem kosztów i doskonaleniem operacyjnym, ale nigdy nie zniwelują występującej różnicy w cenie gazu. Musimy, zatem doskonalić portfel nawozowy, zwiększając wartość bez zwiększania zdolności produkcyjnych - powiedział Witold Szczypiński. Z kolei Zenon Pokojski, Wiceprezes Grupy Azoty Puławy podkreślił: Potencjał rozwoju polskiego sektora nawozowego tkwi w eksporcie produktów rolno – spożywczych, którego wartość wynosi dziś 20 mld euro.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka