Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na X kadencję
05.07.2016
Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na X kadencję
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2016 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na X wspólną kadencję, powołane zostały jako jej członkowie następujące osoby:
  • Pan Przemysław Lis – jako Przewodniczący 
  • Pan Maciej Baranowski
  • Pan Robert Kapka
  • Pan Tomasz Karusewicz
  • Pan Artur Kucharski
  • Pan Bartłomiej Litwińczuk
  • Pan Zbigniew Paprocki
  • Pan Roman Romaniszyn


Nowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6 Statutu Spółki, po przeprowadzonych wyborach przez pracowników Spółki.

Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w nowo powołani członkowie  Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji:

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka