Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
04.06.2013
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. w dniu 3 czerwca 2013 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowych członków, wybranych przez pracowników Spółki.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Robert Kapka, Tomasz Klikowicz, Zbigniew Paprocki powołani zostali przez NWZ po przeprowadzonych wyborach wśród załogi i podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki 25 kwietnia 2013 r. uchwały nr 6/IX/2013 w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza podjęła w/w uchwałę na podstawie przedstawionego przez Główną Komisję Wyborczą Spółki protokołu głosowania w wyborach kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki i wybranych przez pracowników. Wybory zostały przeprowadzonych w dniach 19-29 marca br. oraz 8-18 kwietnia br. 

Rada Nadzorcza zatwierdziła wyniki wyborów i kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. powołanych spośród osób wybranych przez pracowników i wniosła do Walnego Zgromadzenia o ich powołanie w skład Rady Nadzorcze W dniu 3 czerwca 2013 roku NWZ spółki powołało trzech nowo wybranych przedstawicieli załogi do składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. 

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej dostępne: tutaj 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka