Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
08.07.2016
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2016 roku otrzymał informację z Ministerstwa Skarbu Państwa o powołaniu na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki do składu Rady Nadzorczej X kadencji Grupy Azoty S.A. z dniem 5 lipca 2016 roku Pana Marka Grzelaczyka.

Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2016 roku otrzymał informację z Ministerstwa Skarbu Państwa o powołaniu na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki do składu Rady Nadzorczej X kadencji Grupy Azoty S.A. z dniem 5 lipca 2016 roku Pana Marka Grzelaczyka. 

Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Pan Marek Grzelaczyk złożył oświadczenia, z których wynika, że jego działalność wykonywana poza spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 

Otrzymane przez Grupę Azoty S.A. oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji, że nie został on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka