Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komisja Europejska zgodziła się na konsolidację
18.01.2013
Komisja Europejska zgodziła się na konsolidację
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) uzyskały zgodę na przejęcie kontroli nad Zakładami Azotowymi Puławy S.A. (ZA Puławy) poprzez nabycie większościowego pakietu akcji ZA Puławy. Udział Azotów Tarnów w kapitale ZA Puławy wynosi po emisji 83,7 proc.

Komisja Europejska wydała dzisiaj decyzję o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec koncentracji w postaci przejęcia przez Azoty Tarnów kontroli nad ZA Puławy i stwierdzeniu jej zgodności ze wspólnym rynkiem, co oznacza bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji. 

Wydanie decyzji oznacza, że Azoty Tarnów uzyskały uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 14.032.026 akcji ZA Puławy reprezentujących 73,4 proc. kapitału zakładowego ZA Puławy i upoważniających do wykonywania 73,4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy nabytych w wyniku rozliczenia oferty akcji serii D. W konsekwencji Azoty Tarnów kontrolują 83,7 proc. kapitału i głosów w ZA Puławy.

„- Zgodę Komisji Europejskiej przyjmujemy z wielką radością. Oznacza ona bowiem stworzenie silnego polskiego podmiotu z branży nawozowo-chemicznej, który będzie w stanie skutecznie konkurować na rynku europejskim. Efekty synergii, które założyliśmy przy tej transakcji pozwalają też naszym akcjonariuszom myśleć o osiągnięciu dodatkowych korzyści z inwestycji w nasze akcje, zwłaszcza, że teraz spółka stała się mocnym kandydatem do wejścia do WIG20 – mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Grupy Azoty. – Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego sukcesu. Była to trudna operacja, rzadko przeprowadzana na taką skalę w naszym kraju. Dzięki zaangażowaniu spółki, jej doradców, Ministerstwa Skarbu Państwa, akcjonariuszy Azotów Tarnów oraz pozytywnej ocenie nowych możliwości po konsolidacji przez akcjonariuszy ZA Puławy, udało się doprowadzić do powstania silnej Grupy Kapitałowej” – dodaje.

Azoty Tarnów to jeden z liderów konsolidacji na polskim rynku kapitałowym, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesach przejęć spółek działających w branży chemicznej w Polsce i zagranicą. W październiku 2010 roku Azoty Tarnów objęły kontrolny pakiet akcji ZAK S.A., a w sierpniu 2011 roku nabyły 66 proc. akcji ZCh Police S.A. 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka