Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komisja Europejska nie zgłasza sprzeciwu wobec nabycia Zakładów Azotowych Puławy przez Azoty Tarnów
21.01.2013
Komisja Europejska nie zgłasza sprzeciwu wobec nabycia Zakładów Azotowych Puławy przez Azoty Tarnów
Koncentracje: Komisja nie zgłasza sprzeciwu wobec nabycia polskiego producenta nawozów sztucznych – Zakładów Azotowych Puławy przez jego rywala – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Komisja Europejska wydała decyzję na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw o niezgłoszeniu  sprzeciwu wobec proponowanego nabycia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”) przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. („ATT”); obie firmy są polskimi producentami nawozów sztucznych.

Grupa ZAP jest obecnie kontrolowana przez Skarb Państwa. Komisja Europejska wydała decyzję na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw o niezgłoszeniu  sprzeciwu wobec proponowanego nabycia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”) przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. („ATT”); obie firmy są polskimi producentami nawozów sztucznych. Grupa ZAP jest obecnie kontrolowana przez Skarb Państwa. Działalność obu stron pokrywa się głównie w zakresie wytwarzania i sprzedaży nawozów azotowych, których produkcja wymaga wielu związków chemicznych i prowadzi do powstawania pewnych produktów pośrednich lub ubocznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłowych. Komisja zbadała rynki kwasu azotowego będącego produktem pośrednim oraz dwutlenku węgla i sprężonego wodoru będących produktami ubocznymi i uznała, że zarówno w Polsce jak i za granicą istnieją alternatywni dostawcy wszystkich tych produktów. W wyniku badania Komisja stwierdziła, iż podmiot powstały w wyniku tej koncentracji nadal stawiałby czoła wielu silnym konkurentom na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie nawozów azotowych. W związku z powyższym Komisja doszła do wniosku, że transakcja nie budzi zastrzeżeń („competition concerns”). Operacja została zbadana w ramach zwykłej procedury oceny koncentracji przedsiębiorstw. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie poświęconej konkurencji, w publicznym rejestrze spraw pod numerem M.6695. 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka