Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Spółka Akcyjna
22.04.2013
Grupa Azoty Spółka Akcyjna
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. pod nową nazwą – Grupa Azoty Spółka Akcyjna.

22 kwietnia 2013 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmiany w treści Statutu Spółki. Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach Spółka Akcyjna działa pod firmą Grupa Azoty Spółka Akcyjna.

Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 26 marca 2013 roku przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki, w którym zawarto zmiany uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 marca 2013 roku. Krajowy Rejestr Sądowy wczoraj zarejestrował postanowienia Statutu Spółki.

Zmiany Statutu Spółki dotyczą brzmienia § 1 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki to:

 „1. Spółka działa pod firmą: „Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna”.2. Spółka może używać skrótu firmy: „Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać nazwy „Azoty Tarnów” 

Po wprowadzeniu zmian przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i uwzględnieniu ich w tekście jednolitym Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą, nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki to:

 „1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Spółka Akcyjna”. 2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty S.A.”.  3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „Grupa Azoty”

Grupa Azoty S.A. to nowa nazwa Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Grupa Azoty S.A. kontynuuje tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty S.A. stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne. Jest jedną z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej. Wytwarza nawozy azotowe i wieloskładnikowe, tworzywa konstrukcyjne, alkohole OXO i plastyfikatory. Jest drugim producentem co do wielkości produkcji nawozów. Piątym zintegrowanym europejskim producentem poliamidów i jedynym polskim producentem polioksymetylenu. Należy do europejskiej czołówki producentów alkoholi OXO i plastyfikatorów.

Grupa Azoty to grupa kapitałowa, która została utworzona przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Powstała w wyniku przeprowadzonego przez spółkę dominującą Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. procesu konsolidacji sektora tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Najważniejszymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Azoty są:

Grupa Azoty S.A. (Zakłady w Tarnowie)Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - 93,48 proc. kapitału akcyjnegoZakłady Chemiczne Police S.A. - 66 proc. kapitału akcyjnegoGrupa Azoty Puławy - 95,89 proc. kapitału akcyjnegoATT Polymers GmbH - 100 proc. kapitału

W skład Grupy wchodzą również spółki logistyczne i wsparcia produkcyjnego, głównie o charakterze usługowym.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka