Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. w indeksie WIG140
03.01.2022
Grupa Azoty S.A. w indeksie WIG140

Rozpoczęcie publikacji indeksu nastąpiło 20 grudnia 2021 r. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 140 spółek notowanych na GPW w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Jest to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględnia otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka