Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty nagrodzona na COP24
07.12.2018
Grupa Azoty nagrodzona na COP24
Grupa Azoty została doceniona za działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz 10 zasad United Nations Global Compact podczas Szczytu Klimatycznego COP24, odbywającego się w Katowicach. Nagrodę z rąk Jerzego Kwiecińskiego – ministra Inwestycji i Rozwoju i Javiera Corteza – przedstawiciela UNGC w Nowym Jorku odebrał Prezes Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn, Sławomir Lipkowski.

- Ostatni rok był bardzo ważny dla Grupy Azoty w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dokładnie rok temu Grupa Azoty przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Agendy 2030, zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Od tamtego czasu, intensywnie pracowaliśmy nad nową strategią zrównoważonego rozwoju. Z dumą prezentowaliśmy nasze dobre praktyki na High Level Political Forum w Nowym Jorku. Grupa Azoty dzieli wartości ONZ w podejściu do zrównoważonego rozwoju i aktywnie włącza się w ich realizację – podkreśla Sławomir Lipkowski, Prezes Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to dla Grupy Azoty pewien uniwersalny plan działania. Zaprezentowana niedawno zaktualizowana strategia biznesowa Grupy Azoty do 2020 roku stawia na innowacje w przemyśle chemicznym i inwestycje w start-upy. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatki w obszarach badań, rozwoju i innowacyjności do 2020 r. osiągną 1 proc. przychodów Grupy Azoty. To odpowiedź Spółki na dziewiąty Cel Zrównoważonego Rozwoju- Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura. Grupa Azoty kontynuuje działania na rzecz kolejnych SDG: zero głodu- poprzez promocję i edukację na rzecz zrównoważonego rolnictwa, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, edukacji, ograniczenia wpływu na środowisko, a także efektywnego wykorzystania wody. Szerzej o działaniach Grupy Azoty na rzecz efektywnego zarządzania zasobami wodnymi Sławomir Lipkowski mówił podczas odbywającego się tego samego dnia panelu „Leading innovations to reduce pollution in water and on Earth”, organizowanego przez Global Compact Network Poland oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Urban Summit by COP24. Grupa Azoty swoją działalność o zasięgu globalnym stara się prowadzić rozsądnie korzystając z zasobów wodnych. Jako odpowiedzialny przedsiębiorca jest również świadoma problemu, jakim jest jej niedostatek, dlatego swoje wysiłki kieruje na podnoszenie efektywności wykorzystania wody w procesach produkcyjnych. Tam, gdzie jest to możliwe, Grupa Azoty wprowadza rozwiązania pozwalające na jej recykling. Edukuje też rolników w zakresie efektywnego i zrównoważonego nawożenia, którego celem jest poprawa wydajności wykorzystania zasobów naturalnych.

Grupa Azoty podchodzi strategicznie do realizacji Agendy 2030. Aktualna Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2018-2022 uwzględnia realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ o najwyższym poziomie istotności dla branży nawozowo- chemicznej. W lipcu 2018 Grupa Azoty prezentowała swoje dobre praktyki w tym zakresie podczas Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ (High Level Political Forum 2018) w Nowym Jorku, będąc członkiem delegacji polskiego rządu.

We wrześniu 2018 r. Grupa Azoty przystąpiła do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu – United Nation Global Compact. Tym samym zobowiązała się do przestrzegania i promowania 10 zasad Global Compact, a także raportowania postępów z ich realizacji. United Nations Global Compact to największa, światowa inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Wzywa firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi również działalność na skalę międzynarodową. Do jej zagranicznych aktywów należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r.

Dodatkowe informacje:

Artur Dziekański

Rzecznik Prasowy

Kierownik Biura Komunikacji Zewnętrznej

Departament Korporacyjny Komunikacji

Tel. +48 14 637 40 56

Tel. kom. +48 785 780 005

Biuro WTT, Warszawa

ul. Chłodna 51, p.31

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka