Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty na forum ONZ w Nowym Jorku
19.07.2018
Grupa Azoty na forum ONZ w Nowym Jorku
Grupa Azoty, jako jedyna firma z Polski, towarzyszyła delegacji polskiego rządu na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla (HLPF) ONZ w Nowym Jorku. Podczas sesji ministerialnej Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowała raport na temat realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ważną częścią polskiej prezentacji był głos Grupy Azoty, która przedstawiła przykłady własnych dobrych praktyk, przyczyniających się do realizacji Agendy. Wśród omówionych inicjatyw znalazł się program Product Stewardship, autorski program akceleracyjny Idea4Azoty, a także współpraca ze startupem SatAgro.

W dniach 9-18 lipca w siedzibie ONZ w Nowym Jorku ponad tysiąc przedstawicieli 47 rządów, przedsiębiorstw i liderów społeczeństwa obywatelskiego spotkało się na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla, aby podsumować postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) - globalnego planu mającego poprawić jakość życia ludzi na całym świecie.

Podczas sesji otwierającej Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowała „Raport na temat realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a także perspektywę przyszłych działań w kraju, poprzez projekty strategiczne, w celu realizacji poszczególnych SDG. Szczególną uwagę poświęciła Konstytucji Biznesu, nowemu modelowi zamówień publicznych, a także dobrym praktykom Polski w walce z globalnym problemem zanieczyszczenia powietrza.

W Forum, na zaproszenie Pani Minister Jadwigi Emilewicz wzięła również udział Grupa Azoty, partner Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w realizacji Agendy 2030, która zaprezentowała przykłady podejmowanych przez nią inicjatyw na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zawartych w Agendzie.

- To ogromna nobilitacja prezentować działania Grupy Azoty w tak zaszczytnym międzynarodowym gronie. Jesteśmy obecnie w trakcie opracowywania nowej strategii, uwzględniającej wpływ na realizację 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, strategicznych z perspektywy branży nawozowo-chemicznej. Wyznaczyliśmy trzy filary strategii, w ramach których stawiamy sobie ambitne wyzwania związane ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko, zapewnieniem bezpiecznej produkcji, wdrożeniem innowacji czy edukacją na rzecz zrównoważonego rolnictwa – podkreślał Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty podczas HLPF w Nowym Jorku.

Ogłoszenie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 odbyło się w dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Wzięło w nim udział ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele grup religijnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie szczytu ONZ światowi przywódcy przyjęli dokument „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka