Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
GK Azoty Tarnów - III kwartał 2012 r. w liczbach
14.11.2012
GK Azoty Tarnów - III kwartał 2012 r. w liczbach

Zysk Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów po trzech kwartałach 2012 roku to 293 mln zł.Po trzech kwartałach 2012 roku Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zwiększyła przychody o 68 proc. do 5,5 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 374 mln zł, a wynik netto Grupy zamknął się kwotą 293 mln zł.

W III kwartale 2012 roku Grupa osiągnęła 1,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 29 proc. Dodatnia dynamika sprzedaży to między innymi efekt ujęcia pełnej konsolidacji Z.Ch. Police SA w wynikach za III kwartał 2012 roku. Miało to również odzwierciedlenie w poziomach sprzedaży nawozów (wzrost o 68 proc.) oraz pigmentów (wzrost o ponad 100 proc.). Wynik operacyjny Grupy w III kwartale wyniósł 21 mln zł, a zysk netto 20 mln zł. Główne przesłanki spadku wyniku operacyjnego to znaczący wzrost cen kluczowych surowców produkcyjnych (benzen i fenol o blisko 20 proc., ortoksylen o 16 proc. czy też historyczne wzrosty szlaki tytanowej w segmencie Pigmentów o ponad 150 proc.), który wyraźnie obniżył rentowność głównych segmentów operacyjnych Grupy.

Skonsolidowane przychody GK Azoty Tarnów po trzech kwartałach 2012 roku wzrosły o 68 proc. do poziomu 5,5 mld zł. Wyższą wartość sprzedaży w tym okresie w porównaniu do poprzedniego roku zanotowały segmenty nawozowy i pigmentów. Symptomy spowolnienia w branży motoryzacyjnej oraz budowlanej dało się odczuć w segmentach tworzyw i OXO, które zanotowały niższą sprzedaż w stosunku do 2011 roku. To efekt głównie spadku cen poliamidów (w tym znaczna obniżka cen kaprolaktamu ), spotęgowany niższym kursem wymiany EUR / PLN w stosunku do 2011. Po trzech kwartałach EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) GK Azoty Tarnów osiągnęła poziom 551 mln zł (wobec 514 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 293 mln zł (wobec 303 mln zł).

„Rok 2011 był wyjątkowo dobry dla branży chemicznej, a dla Azotów Tarnów był najlepszy w historii. Obecny, zgodnie z naszymi przewidywaniami, jest już znacznie gorszy, co spowodowane jest osłabieniem koniunktury w wielu sektorach gospodarki, do których dostarczamy finalne wyroby” – mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka