Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dywidenda z zysku Spółki za 2012 r.
17.04.2013
Dywidenda z zysku Spółki za 2012 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Zarząd Spółki  informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 17 kwietnia 2013 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2012.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 148.793.226 zł.2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 1,50 zł.3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 99 195 484 szt. 4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 22 kwietnia 2013 roku.5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 24 maja 2013 roku.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka