Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dobre wyniki finansowe w trudnych warunkach rynkowych
14.08.2014
Dobre wyniki finansowe w trudnych warunkach rynkowych

Grupa Azoty zakończyła pierwsze półrocze 2014 r. bardzo dobrymi wynikami. Na działalności operacyjnej uzyskała wynik operacyjny (EBIT) w wys. 285 mln zł (788 mln zł r/r) oraz zysk netto w wysokości blisko 235 mln zł (wobec 771 mln zł r/r) przy przychodach ze sprzedaży przekraczających nieznacznie poziom 5 mld zł (przy 5,2 mld zł r/r).

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniki są niższe ze względu na ubiegłoroczne jednorazowe ujęcie rozliczenia transakcji nabycia puławskiej Spółki. Zrealizowane wyniki finansowe są jednak wyższe od zakładanych oczekiwań rynkowych.

- Marża znormalizowanego wyniku EBIT/EBITDA, po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych uległa nieznacznemu obniżeniu odpowiednio z poziomu 7 proc. do poziomu 6 proc. oraz z 12 proc. do 11 proc. Ten niewielki spadek rentowności to efekt obniżek cen zwłaszcza w segmencie nawozowym komentuje raportowane wyniki segmentu nawozowego Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty. - Sytuacja cenowa determinowała nas do zwiększenia  wolumenów sprzedaży i wejście na nowe rynki zbytu. IUdało nam się obniżyć koszty dzięki niższym cenom surowców oraz osiągniętych synergii w ramach Grupy.  uzupełnia Prezes Skolmowski. 

- Pomimo obniżek cen w segmencie nawozowym udało nam się osiągnąć wyniki finansowe lepsze od oczekiwań rynkowych. Przyjęta prze nas strategia działania przynosi konkretne korzyści, podobnie jak działania konsolidacyjne i wdrażany program inwestycyjny. To wszystko powoduje, że pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego dajemy sobie radę lepiej niż nasi konkurenci – powiedział Paweł Jarczewski, Prezes Grupy Azoty.

W pierwszym półroczu 2014r. Grupa Azoty wykorzystała możliwości jakie daje liberalizacja rynku gazu ziemnego w kraju. Niższe notowania surowców na światowych rynkach i duża krajowa podaż surowca spowodowały 7-9 proc. spadek kupowanego na giełdzie towarowej gazu ziemnego oraz 12-13 proc. spadek węgla kamiennego. To pozwoliło Spółce  zrealizować solidną marżę EBITDA na poziomie 13 proc w segmencie nawozowym.

Więcej informacji w pełnym komunikacie prasowym >

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka