Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Azoty Tarnów w RESPECT Indeks po raz szósty
24.01.2013
Azoty Tarnów w RESPECT Indeks po raz szósty
Giełda Papierów Wartościowych ogłasiła wyniki 6. edycji projektu RESPECT Index. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A po raz kolejny znalazły się w jego składzie. Spółka jest notowana w RESPECT Index nieustannie od początku jego istnienia.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). 24 stycznia 2013 r. GPW w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 1 lutego.

W skład indeksu weszło 20 spółek:1. Apator S.A.2. Bank BPH S.A.3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.4. Bank Millennium S.A.5. Budimex S.A.6. Elektrobudowa S.A.7. Grupa LOTOS S.A.8. ING Bank Śląski S.A.9. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 10. KGHM Polska Miedź S.A.11. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.12. Netia S.A.13. Pelion Healthcare Group S.A. 14. Polska Grupa Energetyczna S.A. 15. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.16. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.17. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.18. Telekomunikacja Polska S.A.19. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.20. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Wybór spółek, które ostatecznie wchodzą w skład Indeksu odbywa się zgodnie z procedurą zakładającą trzyetapowość tego procesu. 

Pierwszy etap odbywa się bez udziału samych spółek i polega na wskazaniu spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które są notowane w WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. 

W ramach etapu drugiego Giełda Papierów Wartościowych wspólnie ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych ocenia spółki na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. raportów i stron internetowych spółek). Główne kryteria to brak obciążenia sankcjami KNF i/lub GPW w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz nienaganne raportowanie w zakresie Corporate Governance oraz ładu informacyjnego. 

Trzeci etap wymaga już zaangażowania spółek, które zostają poproszone o wypełnienie ankiet. Ankiety te w sposób szczegółowy badają poziom i stopień kompleksowości działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do grona ich interesariuszy w następujących kategoriach: Strategia i zarządzanie organizacji, Czynniki środowiskowe, Polityka pracownicza i relacje z pracownikami, Rynek i klienci.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka