Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Azoty Tarnów ogłosiły wezwanie następcze
19.02.2013
Azoty Tarnów ogłosiły wezwanie następcze
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. („Azoty Tarnów”) ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 3 114 891 akcji Zakładów Azotowych Puławy S.A. („ZA Puławy”) reprezentujących 16,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

19 lutego 2013 r. Azoty Tarnów ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA Puławy. Azoty Tarnów planują nabyć akcje ZA Puławy, które będą uprawniały (łącznie z akcjami będącymi już w posiadaniu Azotów Tarnów) do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Cena w wezwaniu wynosi 132,60 PLN za jedną akcję ZA Puławy.Zapisy na akcje będą przyjmowane od 7 marca do 8 kwietnia 2013 r.Do 11 kwietnia 2013 r. nastąpi transakcja nabycia akcji ZA Puławy, a do 15 kwietnia 2013 r. rozliczenie tej transakcji.

Ogłoszenie wezwania nastąpiło w wyniku wykonania przez Azoty Tarnów obowiązku ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje ZA Puławy, wynikającego z art. 74 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, w związku z przekroczeniem przez Azoty Tarnów progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy w rezultacie rozliczenia oferty publicznej akcji serii D wyemitowanych przez Azoty Tarnów.

Pełny tekst Wezwania

Komunikat o zmianie treści Wezwania

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka