Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty w MSCI Small-Cap Index
14.11.2018
Grupa Azoty prezentuje wyniki za 3Q2018 roku

Grupa Azoty w III kwartale zanotowała wynik EBITDA w wysokości 44 mln zł przy przychodach na poziomie 2,32 mld zł. Spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 211 mln r/r realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży o blisko 130 mln zł. To pokazuje, iż w dalszym ciągu wyniki roku 2018 w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej. W ujęciu narastająco EBITDA osiągnęła poziom 573 mln przy przychodach ze sprzedaży 7,2 mld zł. realizując marże EBITDA 8% vs 13,7% w okresie I-IIIQ 2017.

08.11.2018
Konferencja wynikowa z analitykami rynku kapitałowego dostępna online
Zapraszamy na transmisję prezentacji wyników finansowych Grupy Azoty za trzeci kwartał 2018 roku.
07.11.2018
Analitycy DM mBank: „KUPUJ” dla akcji Grupy Azoty S.A.
5 listopada 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 31,47 zł”.
05.11.2018
Analitycy Trigon Dom Maklerski S.A.: „TRZYMAJ” dla akcji Grupy Azoty S.A.
22 października 2018 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 27,30 zł.
22.10.2018
Grupa Azoty bliska przejęcia Compo Expert
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 12 października 2018 wyraziło zgodę na przejęcie przez Grupę Azoty 100% udziałów w Grupie Compo Expert, jednym z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych. Zgody na transakcję udzielił również kolejny, po Niemczech i Austrii, organ antymonopolowy tj. Turecki Urząd ds. Ochrony Konkurencji. Tym samym spełniły się warunki konieczne, zastrzeżone w umowie, którą Grupa Azoty podpisała we wrześniu br. ze spółką Goat Netherlands B.V. Zamknięcie transakcji nastąpi na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie, czego skutkiem będzie nabycie udziałów Grupy Compo Expert.
15.10.2018
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka